Bestekken en werkomschrijvingen

Eén van de belangrijkste elementen waaraan een project moet voldoen is de juiste kwaliteit. Dit kan op verschillende manieren overeengekomen worden tussen partijen, maar een goede methode is het verstrekken van een bestek voor uitvoerende partij(en). Middels een opdrachtverstrekking wordt het bestek dan een contractstuk en staat hiërarchisch ver boven de bindende afspraken. In het bestek wordt naast kwaliteit, materiaal- en uitvoeringsomschrijvingen ook juridische zaken omschreven, zoals aansprakelijkheid, garanties, kortingsbedingen (boetes) bij overtredingen. Wij hebben een aantal ervaren werknemers in dienst die STABU-bestekken schrijven. Dit kan alleen een bouwkundig bestek of een installatiebestek zijn, of een combinatie van beiden.

Ook andere methodes om kwaliteit vast te leggen, zoals technische omschrijvingen, werkomschrijvingen, kopersbrochures, programma van eisen, prestatiebestekken kunnen door onze bestekschrijvers op professionele wijze worden geschreven.

De belangrijkste rol heeft de opdrachtgever in het aangeven welke zaken hij vastgelegd wil hebben. Wij zullen alles in een bestek technisch vertalen, waardoor gewaarborgd wordt dat de opdrachtgever de kwaliteit krijgt die hij beoogt.