BIM

BIM staat voor Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel. In de automobiel- en vliegtuigindustrie wordt al heel lang dergelijke methodieken en informatieopslag succesvol toegepast.

De meeste gebouwen zijn unieke projecten. Door een virtueel ┬┤prototype┬┤ te bouwen worden veel problemen, knelpunten en mogelijke valkuilen al voor de werkelijke bouw onderkend en ondervangen.

Voor wie is BIM interessant?

  • Allereerst natuurlijk de opdrachtgever!
  • Architectenbureau
  • Projectontwikkelaar
  • Bouwbedrijf of aannemer
  • Constructeur / ingenieursbureau
  • Installateur
  • Gebouwbeheerders
  • De overheid en controlerende instanties
  • Omwonenden

Kortom, BIM is voor alle betrokkenen!