Calculaties

Ook voor het maken van calculaties voor bouwprojecten kunt u bij ons terecht. Vaak krijgen we opdracht in de beginfase waarna de calculaties steeds gedetailleerder worden naarmate het project verder wordt uitgewerkt. De berekeningen kunnen ook gebruikt worden om budgetten te bewaken.

De begrotingen die wij verzorgen zijn exploitatiekostenberekeningen, haalbaarheidsanalyse, elementenramingen, directiebegrotingen, detailbegrotingen, planwijzigingen, meer- en minderwerk staten.