Haalbaarheidsstudies

De haalbaarheidsstudie is de analyse van functionele, technische,  financiĆ«le, ruimtelijke aspecten van een voorgenomen project. Deze is bedoeld om een beslissing te kunnen nemen over de eventuele realisatie van het project. Uit de haalbaarheidsstudie vloeien mogelijkheden van projectbegrotingen voort die bij het nemen van een beslissing tegen elkaar worden afgewogen.