Nazorg

Toezicht tijdens de bouw is een vaktechnisch controlerende en voorschrijvende taak. Wij bewaken naast de kwaliteit van het geleverde werk ook het voortgangsproces, het eventuele meer- en minderwerk alsmede de oplevering.