Toezicht

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van onze opzichters is communicatie met de opdrachtgever. Nog voor de start van het toezicht worden er afspraken gemaakt hoe en waarover opdrachtgevers geïnformeerd willen worden en hoe frequent. Vaak resulteert dit in een weekrapportage die per e-mail verzonden wordt, de onderwerpen hierin worden afgestemd op het project en de wensen van de opdrachtgever.